Penzijní připojištění

Pomůžeme Vám získat od státu vyšší příspěvek

 • Stát zvyšuje roční příspěvky z 1 800 Kč na 2 760 Kč
 • Získejte od státu maximum – až 4 560 Kč každý rok

Zajistěte si důstojné a spokojené stáří

Penzijní připojištění - FAQ

1. Proč penzijní připojištění existuje?

Jedná se o způsob spoření na stáří, který má potenciál nahradit průběžný důchodový systém, který je do budoucna neudržitelný kvůli stárnutí populace a snižování počtu lidí v ekonomicky aktivním věku. Kombinuje vlastní úspory účastníka s příspěvky státu a zaměstnavatele a prostřednictvím penzijního fondu je dále zhodnocuje investicemi (převážně do zcela bezpečných státních dluhopisů).

Tento budoucí III. pilíř spoření na stáří je v západních zemích zcela běžný, protože tamní demografická situace si podobná řešení vyžádala ještě dříve, než v České republice. Čistě volitelné penzijní připojištění také značně usnadní přesun z neefektivního průběžného důchodového systému na moderní systém, kdy si každý spoří na stáří své vlastní peníze (za zvýhodněných podmínek).

Pokud se transformace podaří, může se stát zbavit stále neúnosnějšího břemena, kdy na výplaty penzí vydává více, než kolik vybere na důchodovém pojištění.

2. Jak vysoký je státní příspěvek?

Státní příspěvek 50 Kč je poskytován už pro minimální výši měsíčního příspěvku účastníka 100 Kč. Stát nám tedy přidává 50 % (neplést se zhodnocením, které je nižší). Při příspěvku účastníka 500 Kč měsíčně je dosaženo maximálního státního příspěvku, který činí 150 Kč. Dále se už státní příspěvky nezvyšují.

Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 199 Kč 50 Kč + 40 % z příspěvku nad 100 Kč
200 – 299 Kč 90 Kč + 30 % z příspěvku nad 200 Kč
300 – 399 Kč 120 Kč + 20 % z příspěvku nad 300 Kč
400-499 Kč 140 Kč + 10 % z příspěvku nad 400 Kč
500 Kč 150 Kč

3. Jaká daňová zvýhodnění přináší penzijní připojištění?

Poměrně vysoká, zejména z pohledu příspěvku zaměstnavatele:

 • Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od všech daní na obou stranách (tedy od sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance i zaměstnavatele a daně z příjmu zaměstnance). Maximální výše příspěvku jsou 2 000 Kč a jedná se o zdaleka nejefektivnější způsob benefitu i zvýšení mzdy naráz. Pro zaměstnavatele jde o náklad, což je výhodné, protože nemusí za každou korunu pro zaměstnance zaplatit ještě korunu státu.

Výrazná je ale i daňová úleva z příspěvku účastníka penzijního připojištění:

 • Z ročního příspěvku nad 6 000 Kč ročně (500 Kč měsíčně) je vracena daň z příjmu ve výši 15 %. Při ročním příspěvku účastníka 7 000 Kč je státem vráceno 15 % z částky 1 000 Kč (rozdíl mezi 7 a 6 tisíci), tedy 150 Kč. Maximální daňová úleva je aplikována při ročním příspěvku 18 000 Kč, kdy účastník od státu dostane zpět 15 % z 12 000 Kč, tedy 1 800 Kč – vlastně za nic, jenom za investici do svého spokojeného stáří.

4. Kdo se může stát účastníkem penzijního připojištění?

Stačí být starší 18 let a trvale pobývat na území České republiky. Penzijní připojištění se sjednává minimálně do 60 let věku a na dobu minimálně 60 měsíců. Pozor, nemá valný smysl spoření protahovat například do 70, nebo 80 let, ač o tom někteří makléři své klienty rádi přesvědčují – částka sice bude lákavější, ale musíme také hledět na to, v jakém věku si ještě své usilovně ušetřené peníze dokážeme užít.

5. Kolik si s penzijním připojištěním ušetřím na stáří?

To záleží na mnoha okolnostech, z nichž můžete ovlivnit přímo pouze jedinou – výši svého měsíčního příspěvku. Pak záleží na Vašem zaměstnavateli, jestli a kolik Vám bude přispívat. Neméně důležité je i zhodnocení, které bude Vámi vybraný fond připisovat.

V ideálním případě, kdy si spoříte alespoň 1 500 Kč měsíčně (maximální výhody od státu) a zaměstnavatel Vám spoří dalších 700 Kč, si při průměrném ročním zhodnocení 3 % za 35 let budete moci zažádat o jednorázové vyrovnání 1 570 000 Kč. A to při vlastních příspěvcích pouze 630 000 Kč. Pozor, hodnota těchto peněz bude pravděpodobně o něco nižší, než v dnešní době, za což může inflace (proto je tak důležité, aby se zhodnocení fondů dlouhodobé pohybovalo nad hladinou inflace).

6. Z jakých penzijních fondů si můžu vybrat a v čem se liší?

Rozdíly mezi jednotlivými fondy jsou poměrně výrazné – ať už ve výši zhodnocení, nebo v doplňkových službách. Pro bližší informace doporučujeme projít popis jednotlivých fondů na těchto stránkách.

Můžete vybírat z těchto 9 penzijních fondů:

 • AEGON Penzijní fond
 • Allianz Penzijní fond
 • AXA Penzijní fond
 • ČSOB Penzijní fond Stabilita
 • Generali Penzijní fond
 • ING Penzijní fond
 • Penzijní fond České pojišťovny
 • Penzijní fond České spořitelny
 • Penzijní fond Komerční banky

7. Co to jsou vlastně ty pilíře důchodového pojištění?

Jedná se o jednotlivé způsoby financování penzí. Donedávna byl jediným způsobem I. pilíř, který vlastně představuje průběžný důchodový systém, ve kterém jsou důchody současných penzistů placeny ze sociálního pojištění současných ekonomicky aktivních občanů.

Přeskočme na III. pilíř, který představuje právě penzijní připojištění. Stát ho podporuje, protože je to pro něj levnější, než dotování neudržitelného I. pilíře.

Hlavní nevýhodou přechodu od dominance I. pilíře k III. respektive II. pilíři je to, že současné pracující generace ještě musejí stále plnohodnotně dotovat průběžný důchodový systém a zároveň už si musejí spořit na vlastní stáří v III. a II. pilíři důchodového systému. Je to však zcela nezbytné.

II. pilíř spočívá v tom, že ze sociálního pojištění jeho účastníka budou 3 % vkládána přímo na jeho individuální účet, nikoliv do současného průběžného důchodového systému. Podmínkou ovšem je, že další 2 % přidá účastník ze své čisté mzdy. Ušetří si tedy 3 % z toho, co by jinak dával na výplatu současných penzistů a zároveň 2 % navíc ze své mzdy.

Hlavním problémem tohoto systému je jeho realizace, která nabízí více otázek, než optimistických odpovědí a jde pouze o přesunutí problému (3 % „sebraná“ průběžnému důchodovému systému si na nás stát stejně vybere jinou cestou).

8. Můžeme změnit penzijní fond za jiný?

Nikoliv, tato možnost existovala pouze do února 2012. V současné době stále můžete uzavřít nové penzijní připojištění dle stávajících pravidel, což přestane být možné od listopadu 2012, kdy se penzijní připojištění výrazně promění.

9. Co se stane, když předčasně zruším penzijní připojištění?

Nic moc pěkného – přijdete o veškeré státní příspěvky i výnosy z nich a budete muset vrátit veškeré daňové úlevy, které jste po dobu penzijního spoření čerpali. Přijdete tak o:

 • Daňové úlevy, které jste čerpali na příspěvek vyšší, než 6 000 Kč ročně.
 • 15 % z veškerého zhodnocení Vašich příspěvků a příspěvků zaměstnavatele
 • 15 % z příspěvků zaměstnavatele, které byly od daně z příjmu osvobozeny

Ve výsledku se toto takzvané odbytné liší od řádného jednorázového vyplacení naspořené částky na konci pojištění většinou o statisíce korun!

10. Lze penzijní připojištění přerušit?

Ano a to dvěma způsoby:

 • S pozdějším doplacením příspěvků – toto přerušení nemá vliv na délku Vašeho spoření a získáte veškeré výhody penzijního připojištění i za tuto dobu.
 • Bez pozdějšího doplacení příspěvků – tato doba se do délky spoření nezapočítává a vy tak nemáte nárok na výhody, které byste normálně měli (příspěvky státu a daňové úlevy). V obou případech se Vám však peníze na penzijním připojištění dále zhodnocují dle výkonnosti penzijního fondu.

11. Z jakých druhů penzí si mohu při vyplácení vybrat?

Formu výplaty si volíte až na konci penzijního spoření. S výjimkou, kdy výsluhová penze musí být sjednána už při podpisu smlouvy – nemusíte ji však nikdy využít.

Jednorázové vyrovnání

Jde o zcela standardní možnost při konci připojištění – můžete si nechat vyplatit všechny peníze, které jste si naspořili. Ze souhrnu Vašich příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a státu i ze zhodnocení těchto příspěvků bude pouze odečtena daň 15 % z výnosů. Zbytek bude jednorázově vyplacen.

Výsluhová penze

Jedná se o možnost minimálně po 15 letech spoření čerpat až 50 % ze všech peněz, které se na účtu Vašeho penzijního připojištění naakumulovaly. Podmínkou je pouze 15 let spoření a sjednání výsluhové penze ve smlouvě – nelze ji sjednat dodatečně. Jde o jediný způsob, jak beztrestně čerpat peníze z penzijního připojištění před jeho řádným koncem.

Starobní penze

Naplňuje představu současného stylu vyplácení důchodů – účastníkovi bude z naspořených peněz až do konce života vyplácena částka, která se může postupně snižovat, nebo může být po celou dobu fixní.

Lze zvolit v kombinaci s pozůstalostní penzí, kdy je pro případ Vaší smrti zajištěna výplata i další osobě, ale v takovém případě bude vyplácená částka vždy nižší (pojišťovna bude pravděpodobně vyplácet delší čas).

Pozůstalostní penze

Je vyplácena osobě, kterou pojištěný uvede ve smlouvě o penzijním připojištění. Nárok na ni vzniká po 36 měsících spoření. Tato penze není předmětem dědického řízení.

Podobná je i invalidní penze, na kterou má nárok účastník penzijního připojištění, který se po minimálně 36 měsících svého spoření stal invalidou III. stupně (původně plným invalidou).

Odbytné

Odbytné dostanete, když se rozhodnete penzijní připojištění předčasně zrušit. Nárok na něj máte po minimálně 12 měsících spoření. Nevýhodou je, že Vám z výplaty peněz strhnou všechny státní příspěvky, všechny výnosy z nich, ale i veškerá daňová zvýhodnění, která jste do té doby čerpali – dodaníte i příspěvek zaměstnavatele.

Odbytné dostanou i pozůstalí po účastníkovi penzijního připojištění, který si nespořil alespoň 36 měsíců, aby vznikl nárok na pozůstalostní penzi.

Zajistěte si důstojné a spokojené stáří